św. Jan Paweł II

Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary.

Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II

Zespół Parlamentarny zrzeszający instytucje, które propagują dziedzictwo św. Jana Pawła II w całej Polsce. Zapraszamy do współpracy!

Czesław Sobierajski – twórca zespołu i honorowy przewodniczący

Gawron Andrzej – przewodniczący

Mrówczyński Aleksander – wiceprzewodniczący

Aktualności

Zrzeszone instytucje

Pontyfikat św. Jana Pawła II

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy (trzeci pod względem długości w historii). Papież Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego, podróżował z orędziem pokoju po całym świecie, bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych, troszczył się o ubogich, chorych i starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii.

104

Odbyte pielgrzymki

Podczas 104 zagranicznych podróży apostolskich (poza Włochy), papież odwiedził 129 narodów

115

Publikacje

Jan Paweł II opublikował 115 publikacji w tym 14 encyklik, 14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 31 Motu Proprio.

1820

Beatyfikacje i kanonizacje

Liczba beatyfikowanych – 1338; Liczba kanonizowanych – 482 kanonizacji.

Zbiór publikacji św. Jana Pawła II >>